top of page
  • Facebook
  • Instagram

Magdalena-energi

Navnet stammer fra Maria Magdalena som tilhørte den innerste kretsen rundt Jesus.  Hun spilte en avgjørende rolle som det første vitnet til det store mysteriet: at Jesus sto opp fra de døde.

Vi er mange som mener at hun hadde denne rollen for å bringe bevissthet om feminin energi til folk. Tiden var ikke moden for det da. Det er den først NÅ, to tusen år etter. Den feminine Magdalena-energien trengs for å skape balanse med den maskuline energien som verden, både kvinner og menn, har vært preget av lenge. Populært kan vi si at Magdalena-energien åpner hjertene våre. Med åpne hjerter er vi mottakelige, inkluderende, ydmyke, sårbare, modige, kraftfulle.

En sesjon koster pt (vinter 2023) kr 650.

En pakke på tre sesjoner koster for tiden kr 1800 (tas i løpet av ca 6 uker). Kontakt Julie direkte for avtale det som passer deg best.

Vi har i århundrer vært og er fremdeles mest drevet av energien vi kaller maskulin. Den er mye drevet "fra hodet", og gjør oss handlende, fremoverlente, dynamiske og aktive. Det er bra! Men vi og verden trenger balanse mellom den indre maskuline og feminine energien. Magdalena-energien styrker evnen til å romme andre, vise ømhet, omtanke, omsorg og ro. Også for oss selv. Dette gjelder for alle kjønn.

Som sertifisert Magdalena-energiutøver fra 2018 har jeg både erfaring med å gi sesjoner i samme rom og på avstand. Hva er best? Jeg vet ikke. Prøv og erfar det selv!
Som Magdalena-energiutøver anser jeg klienten som hel og autonom (selvtilstrekkelig). Jeg er ikke klarsynt. Jeg er ikke terapeut. Jeg er ikke medisinsk utdannet. Jeg stiller meg til disposisjon for at energien strømmer til klienten i størst mulig grad.

En Magdalena-sesjon tar en time. Klienter opplever det vidt forskjellig. De fleste opplever en vidunderlig ro og dyp hvile, noen kjenner en energetisk ekstase, noen rastløshet, en og annen feller kanskje en tåre, andre ler. 

Ta kontakt ved å trykke her

En Magdalena-sesjon er en energi-overføring til klienten på benk (fullt påkledd). Sesjonen kan også gjøres på avstand ved at vi er fysisk på hvert vårt sted. Det er ingen fysisk berøring mellom klient og utøver i en slik sesjon. Gjennom utøveren overføres energi til klientens aura og energifelt. Energi-arbeid er ofte lettere å forstå gjennom å erfare det, fremfor å forstå det gjennom ord.

Jesus-og-MariaMagdalena.jpg

Maria Magdalenas tid er NÅ. Menneskeheten er mottakelig for og trenger den guddommelige feminine Magdalena-energien. 


En Magdalena-sesjon tar en time. Klienter opplever det vidt forskjellig. Energetisk ekstase, rastløshet, noen feller en tåre, andre ler. De fleste opplever en vidunderlig ro og hvile, er min erfaring. Det er vanskelig å sette ord på det som skjer. Det beste er å erfare det selv.


Den guddommelig feminine energien balanseres med den maskuline energien, som vi alle (i Vesten, særlig), uansett kjønn, er preget av. Vi er handlende, hodedrevne, fremoverlente, dynamisk aktive. Det er også bra, men mennesket trenger balanse mellom sitt maskuline og feminine aspekt. Nå er vi modne for det, alle kjønn.

En Magdalena-sesjon tar ca 1 time. Første gang, setter vi av to timer. Du får grundigere informasjon, og deretter er det en time på behandler-benk (med alle klær på). Jeg aktiverer Magdalena-energien i hendene, og overfører energien til klienten. En ettårig utdanning har bevisstgjort og åpnet meg slik at jeg laster ned denne høyfrekvente energien og overfører den til klienten på benken. Du blir trygt fulgt opp enten sesjonen foretas på stedet, eller på avstand. Energi kjenner ingen grenser, og jeg har mange erfaringer med at energien føles uavhengig av om klienten og jeg er i samme rom eller ei.

En sesjon koster pt (oktober 2022) kr 750.

Kontakt Julie direkte for å avtale.

En pakke på tre sesjoner (oktober 2022) koster kr 2100.
(Tas i løpet av ca 6 uker). Kontakt Julie direkte for å avtale. 

Betaling via Vipps innen sesjonen. Fysisk kvittering sendes deg etterpå.

bottom of page